Hallinto

AJANKOHTAISTA: Seurakuntavaalien 2022 ääniharava oli Simo Ikola 156 äänellä! Myös viime vaaleissa hän sai eniten ääniä.
Mahtavasti ääniä saivat myös Marko Ämmälä (124), Leena Kuivila (96), Esa Rintala (93), Paula Alarinta (88), Teija Ylimäki (82) ja Jorma Kallio (79). 

Lapuan peruskristityt: Kangasluoma Riitta
Kokoomus ja sitoutumattomat: Ikola Simo, Talola Pirkko, Liljamo Carita, Nirha Kari, Kuivila Leena, Kattelus Juha, Keltto Veli, Klemettilä Anna-Maija, Ämmälä Marko.
Keskusta ja sitoutumattomat: Alarinta Paula, Haukkala Pentti, Jylhä Eeva, Kaartinen Antti, Kallio Jorma, Kangas Jaakko, Latva-Rasku Eeva-Maria, Lemettinen Pentti, Panula Aaro, Rintala Esa, Veikkola Marketta.
Kristillisdemokraatit ja sitoutumattomat: Airevuo Eetu, Hulkki Tuija, Kaidesoja Sari, Kivisaari Satu, Ylimäki Teija.
Lapuan sosialidemokraatit ry (SDP): Norrena Tanja.

Kirkkovaltuusto

Kirkkovaltuusto on Lapuan tuomiokirkkoseurakunnan ylin päättävä elin. Valtuustossa on 27 jäsentä ja se valitaan joka neljäs vuosi seurakuntavaaleilla, joissa äänioikeutettuja ovat kaikki 16 vuotta täyttäneet seurakunnan konfirmoidut jäsenet.

Istuva kirkkovaltuusto valittiin vaaleilla syksyllä 2018 ja aloitti toimintansa vuoden 2019 alusta. Seurakuntavaaleissa äänesti yhteensä 2535 lapualaista ja vaalien äänestysprosentti oli näin ollen 25,4. Vaalien ääniharavat ovat Simo Ikola 172 äänellä, Tapio Rintaniemi 156 äänellä, Jorma Kallio 101 äänellä ja Mikko Niemi 99 äänellä.

Kirkkovaltuuston puheenjohtaja on Simo Ikola ja vapapuheenjohtajana on Leena Kuivila. 

Kirkkovaltuustoon valitut henkilöt, ehdokaslistat ja äänimäärät:

Sosialidemokraattien ja sitoutumattomien ehdokaslista: Ari Tuurinmäki (71)
Peruskristittyjen ehdokaslista: Riitta Kangasluoma (39)
Kokoomuksen ja sitoutumattomien ehdokaslista: Simo Ikola (172), Tapio Rintaniemi (156), Leena Kuivila (94), Juha Kattelus (78), Mirjami Mäntymaa (70), Carita Liljamo (70), Veli Keltto (68), Vesa Välimäki (57), Anna-Maija Klemettilä (42), Oiva Nyrhilä (40), Kari Nirha (38).
Kristillisdemokraattien ja sitoutumattomien ehdokaslista: Teija Ylimäki (89), Ulla Latomäki (75), Anni Hakola (75), Sari Kaidesoja (53), Leena Jänikselä (51), Helena Lahtinen (47).
Keskustalaisten ja sitoutumattomien ehdokaslista: Jorma Kallio (101), Mikko Niemi (99),  Pentti Lemettinen (66), Pentti Haukkala (52), Jaakko Kangas (48), Ahti Latvala (46), Eeva Jylhä (41), Aaro Panula (41).

Muutokset: 15.12.2020 kirkkovaltuusto valitsi Tapio Rintaniemen tilalle Pirkko Talolan. 8.6.2021 kirkkovaltuusto valitsi Mikko Niemen tilalle kirkkovaltuustoon Katri Hautalan ja kirkkoneuvostoon jäljellä olevaksi vaalikaudeksi Pentti Haukkalan ja varajäseneksi Aaro Panulan.

Lapuan tuomiokirkkoseurakunnan kirkkovaltuusto aloitti työnsä ensimmäisellä kokouksella loppiaisena 6.1.2019.

Kirkkoneuvosto

Kirkkoneuvosto on kirkkovaltuuston valitsema valmistelu- ja toimeenpanoelin. Kirkkoneuvostoon kuuluu 13 jäsentä. Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii tuomiorovasti, kirkkoherra ja varapuheenjohtajana Jorma Kallio.

Kirkkoneuvoston jäsenet: 

Oiva Nyrhilä (Vesa Välimäki), Juha Kattelus (Seppo Malkamäki), Carita Liljamo (Pirkko Talola), Helena Lahtinen (Minna Haasio), Veli Keltto (Kari Nirha), Anna-Maija Klemettilä (Pirjo Tanninen), Jorma Kallio (Jaakko Kangas), Pentti Haukkala (Aaro Panula), Pentti Lemettinen (Ahti Latvala), Eeva Jylhä (Katri Hautala), Teija Ylimäki (Sari Kaidesoja) ja Anni Hakola (Leena Jänikselä).

Johtoryhmä

Johtoryhmään kuuluvat tuomiorovasti, talousjohtaja,  kirkkovaltuuston puheenjohtaja, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja ja kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja.

Työryhmät

Lapuan tuomiokirkkoseurakunnan kirkkoneuvosto valitsee luottamushenkilöedustajat työryhmiin. Lisäksi työryhmissä on mukana työalojen työntekijöitä. Työryhmien tehtävänä on valmistella toimintakertomus ja –suunnitelma sekä arvioida, kehittää ja suunnitella työalan toimintaa yhdessä työntekijöiden kanssa. Työryhmillä ei ole varsinaista päätösvaltaa.

Kirkkoneuvosto päätti 26.5.2020 hyväksyä seurakunnan organisaatiomuutoksen, jossa työryhmiä yhdistetään niin, että jäljelle jäävät kasvatuksen työryhmä, diakonia- ja lähetystyöryhmä, seurakuntatyö-, musiikki ja viestintätyöryhmä sekä kiinteistötyöryhmä. Kasvatuksen työryhmän puheenjohtajaksi kirkkoneuvosto valitsi 10.11.2020 Pentti Lemettisen (vpj Carita Liljamo). Lähetys- ja diakoniatyöryhmän puheenjohtajaksi valittiin Anni Hakola (vpj Pirkko Talola). Seurakuntatyö-, musiikki- ja viestintätyöryhmän puheenjohtajaksi Mirjami Mäntymaa (vpj Jorma Kallio). Kiinteistötyöryhmän puheenjohtajaksi Juha Kattelus (vpj Mikko Niemi).

Vuoden 2021 alusta vaalikauden loppuun asti siirretään nykyiset työryhmien luottamushenkilöt ja puheenjohtajat uusiin työryhmiin. Työryhmiin kuuluu luottamushenkilöiden lisäksi työntekijöitä.

Kasvatuksen työryhmä: Pentti Lemettinen (pj), Carita Liljamo, Jaakko Kangas, Seppo Hakola, Anne Nivukoski, Tero Juupajärvi, Vesa Välimäki sekä työntekijät Jukka Tuppurainen, Liisi Saarimaa, Kaisa Riihimäki/Johanna Rautakorpi, Hannele Kangasluoma, Riitta Hepomäki, Teemu Kentta, Tiina Rankinen ja Sanna Mehtälä.

Diakonia- ja lähetystyöryhmä: Anni Hakola (pj), Eeva Jylhä, Pirkko Talola, Sari Kaidesoja, Kirsti Nyrhilä, Pirjo Tanninen, Pentti Haukkala, Jukka Tauriainen sekä työntekijät Tiina Rankinen, Anna Kangas, Heli Pääkkönen sekä diakoniatyöntekijät.

Seurakuntatyö-, musiikki- ja viestintätyöryhmä: Helena Lahtinen (pj), Vesa Välimäki, Aaro Panula, Ari Tuurimäki/Riitta Kangasluoma, Minna Haasio, Jorma Kallio, Kari Nirha, Leena Kuivila sekä työntekijät: tuomiorovasti, Laura Lahdensuo (virkavapaalla), Minna Ylimäki-Hemminki sekä kanttorit.

Kiinteistötyöryhmä: Juha Kattelus (pj), Veli Keltto, Harri Panula, Hannu Ikola, Oiva Nyrhilä, Katri Hautala ja Jarmo Tupila sekä työntekijät Juha Ylinen, Sirpa Soukka ja Jussi Kallio.