Meillä on ympäristödiplomi!


Kirkkohallitus on myöntänyt Lapuan tuomiokirkkoseurakunnalle Kirkon ympäristödiplomin vuosiksi 2021-2025. Ympäristödiplomi kertoo siitä, että seurakunnan toiminnassa otetaan huomioon ympäristöasiat. Aloitteen ympäristödiplomin hankkimisesta teki seurakunnan nuoristyö. 

Mikä on ympäristödiplomi?

Ympäristödiplomi on seurakuntia varten räätälöity väline, joka auttaa niitä täyttämään hyvin vastuutaan luomakunnasta. Se korostaa sekä seurakunnan johdon, henkilöstön että seurakuntalaisten vastuuta. Toiminnan lähtökohtana on seurakunnan johdon ilmaisema tahtotila: meidän seurakuntamme haluaa olla esimerkillinen suhteessa luontoon ja ympäristöön. Kirkon oma ympäristöjärjestelmä, Kirkon ympäristödiplomi perustettiin vuonna 2001.

Ympäristödiplomilla:

​​​​​
Viljelemme ja varjelemme luomakuntaa
Vaalimme luonnon monimuotoisuutta
Hillitsemme ilmastonmuutosta
Suuntaamme kohti kirkon hiilineutaaliutta vuonna 2030
Kilvoittelemme, jotta tekomme vastaavat sanojamme
Edistämme ennakoivaa ympäristöajattelua
Etsimme kustannussäästöjä
​​​​Tehostamme toimintoja ja resurssien käyttöä
Nivomme ympäristöasiat osaksi seurakunnan toimintaa
Tavoittelemme jatkuvan parantamisen ihannetta
Kuuntelemme ja osallistamme seurakuntalaisia yhteiseen ympärstötyöhön

Lisätiedot Ympäristödiplomista>>

 


 

 

 

d
d
Lapuan tuomiokirkkoseurakunnalla on Kirkon ympäristödiplomi.