Meillä on ympäristödiplomi!


Kirkkohallitus on myöntänyt Lapuan tuomiokirkkoseurakunnalle Kirkon ympäristödiplomin vuosiksi 2021-2025. Ympäristödiplomi kertoo siitä, että seurakunnan toiminnassa otetaan huomioon ympäristöasiat. Aloitteen ympäristödiplomin hankkimisesta teki seurakunnan nuoristyö. Diplomi edellyttää että myös seurakunnan johto, päättäjät ja työntekijät sitoutuvat seurakunnan asettamiin ympäristötavoitteisiin. 
-Luottamushenkilöt suhtautuivat aloitteeseen myönteisesti ja niin alkoi tiivis parivuotinen prosessi, jonka aikana tehtiin ympäristökatselmus, ympäristöohjelma ja asetettiin tavoitteet. Ympäristöteema oli myös koko seurakunnan toiminnan painopisteenä yhden vuoden ja sitä käsiteltiin muun muassa kinkereillä yhdessä seurakuntalaisten kanssa teemalla "Varjele ja viljele". Työntekijät olivat laajasti mukana kehittämässä seurakunnan ympäristösuunnitelmaa ja esimerkiksi ympäristökasvatus nähtiin hyvin luontevana ja tärkeänä osana seurakunnan toimintaa eri ikäisten keskuudessa. Seurakunnan ydintehtävä on tietysti evankeliumin sanoman välittäminen, mutta meidän tulee huolehtia myös luomakunnan hoidosta, sanoo tuomiorovasti Matti Salomäki
-Itselleni tämä oli jo toinen kerta, kun sain olla mukana hankkimassa seurakunnan ympäristödiplomia. Lapuan hiippakunnassa ympäristödiplomi on vasta muutamalla seurakunnalla, toteaa tuomiorovasti Salomäki.
Kirkon ympäristödiplomi on ollut käytössä Suomessa vuodesta 2001. 
 

Ympäristöasiat ovat nousseet viime vuosina erityisen paljon esiin eri puolilla maailmaa. Huoli maailman tilasta ja tulevaisuudesta on täyttänyt uutisia viikosta toiseen, kunnes pandemia toi keskustelun ytimeen toisen aiheen. Raamatussa ihmisen tehtäväksi asetetaan luomakunnan viljely ja varjelu. Vastuu luomakunnan hyvinvoinnista kuuluu siis jo luomisen perusteella kaikille ihmisille.
Matti Salomäki, tuomiorovasti

Mikä on ympäristödiplomi?

Ympäristödiplomi on seurakuntia varten räätälöity väline, joka auttaa niitä täyttämään hyvin vastuutaan luomakunnasta. Se korostaa sekä seurakunnan johdon, henkilöstön että seurakuntalaisten vastuuta. Toiminnan lähtökohtana on seurakunnan johdon ilmaisema tahtotila: meidän seurakuntamme haluaa olla esimerkillinen suhteessa luontoon ja ympäristöön. Kirkon oma ympäristöjärjestelmä, Kirkon ympäristödiplomi perustettiin vuonna 2001.

Ympäristödiplomilla:

​​​​​
Viljelemme ja varjelemme luomakuntaa
Vaalimme luonnon monimuotoisuutta
Hillitsemme ilmastonmuutosta
Suuntaamme kohti kirkon hiilineutaaliutta vuonna 2030
Kilvoittelemme, jotta tekomme vastaavat sanojamme
Edistämme ennakoivaa ympäristöajattelua
Etsimme kustannussäästöjä
​​​​Tehostamme toimintoja ja resurssien käyttöä
Nivomme ympäristöasiat osaksi seurakunnan toimintaa
​​​​​​​Tavoittelemme jatkuvan parantamisen ihannetta
Kuuntelemme ja osallistamme seurakuntalaisia yhteiseen ympärstötyöhön

Lisätiedot Ympäristödiplomista>>

 


 

 

 

d
d
Lapuan tuomiokirkkoseurakunnalla on Kirkon ympäristödiplomi.