Tavoittelemme kirkon ympäristödiplomia

Lapuan tuomiokirkkoseurakunnassa on kiinnitetty ympäristöasioihin erityistä huomiota jo syksyllä 2017, kun nuorisotyön työryhmä esitti kirkkoneuvostolle, että tuomiokirkkoseurakunta hankkisi ympäristödiplomin. Asiat etenivät, kirkkoneuvosto teki päätöksensä tavoitella kirkon ympäristödiplomia vuonna 2019, jolloin seurakunnan vuositeemaksi valittiin ”Varjele ja viljele” ja varsinainen työskentely ympäristödiplomin saamiseksi alkoi. 

Ympäristödiplomi on seurakuntia varten räätälöity väline, joka auttaa niitä täyttämään hyvin vastuutaan luomakunnasta. Se korostaa sekä seurakunnan johdon, henkilöstön että seurakuntalaisten vastuuta. Toiminnan lähtökohtana on seurakunnan johdon ilmaisema tahtotila: meidän seurakuntamme haluaa olla esimerkillinen suhteessa luontoon ja ympäristöön. Kirkon oma ympäristöjärjestelmä, Kirkon ympäristödiplomi perustettiin vuonna 2001. Diplomikirjan kolmas, uudistettu laitos tuli voimaan vuoden 2012 alussa. Parhaillaan laaditaan neljättä laitosta. Se julkistetaan Kirkon ympäristöpäivillä Oulussa 23.9.2020.

d