Kirkon kehitysvammaistyö Suomessa

Kirkon kehitysvammaistyötä on tehty jo yli 50 vuotta! On aika juhlia!

Kehitysvammaistyön papit, diakoniatyöntekijät ja nuorisotyönohjaaja ovat kouluttautuneet ja erikoistuneet työhönsä. He tuntevat erityistä tukea tarvitsevien ihmisten tarpeita, ja järjestävät monenlaista toimintaa. 

Tälle sivulle on koottu päätoimisten kehitysvammaistyöntekijöiden yhteystiedot.

Karttaan on merkitty työalueet, ja kuvat ja yhteystiedot löytyvät kartan alta.

Erinomaisen tärkeässä roolissa ovat paikallisseurakuntien työntekijät, jotka tekevät omassa seurakunnassaan kehitysvammaistyötä. Meiltä saat lisätietoa oman alueesi työstä ja paikallisseurakuntien toiminnasta ja kehitysvammaistyöstä vastaavista työntekijöistä!

Kehitysvammaistyön kirkon työntekijät tekevät tiivistä yhteistyötä paikallisseurakuntien sekä kuntien ja kaupunkien vammaispalveluiden yksiköiden kanssa. 

Kirkkohallituksessa vammaisuuden ja saavutettavuuden asiantuntija koordinoi koko Suomen kehitysvammaistyötä.

 

 

 

Kehitysvammaistyön papit:

 

Kehitysvammaistyön diakoniatyöntekijät, nuoriso-ohjaajat ja Kirkkohallituksen asiantuntija:

 

Kirkon kehitysvammaistyön neuvottelupäivät Vaalijalassa ja Partaharjulla vuonna 2016.