Tavoittelemme kirkon ympäristödiplomia 

Lapuan tuomiokirkkoseurakunnassa on kiinnitetty ympäristöasioihin erityistä huomiota jo syksyllä 2017, kun nuorisotyön työryhmä esitti kirkkoneuvostolle, että tuomiokirkkoseurakunta hankkisi ympäristödiplomin. Asiat etenivät, kirkkoneuvosto teki päätöksensä tavoitella kirkon ympäristödiplomia vuonna 2019, jolloin seurakunnan vuositeemaksi valittiin ”Varjele ja viljele” ja varsinainen työskentely ympäristödiplomin saamiseksi alkoi.
​​​​

Ympäristöasiat ovat nousseet viime vuosina erityisen paljon esiin eri puolilla maailmaa. Huoli maailman tilasta ja tulevaisuudesta on täyttänyt uutisia viikosta toiseen, kunnes pandemia toi keskustelun ytimeen toisen aiheen. Raamatussa ihmisen tehtäväksi asetetaan luomakunnan viljely ja varjelu. Vastuu luomakunnan hyvinvoinnista kuuluu siis jo luomisen perusteella kaikille ihmisille.
Matti Salomäki, tuomiorovasti

Mikä on ympäristödiplomi?

Ympäristödiplomi on seurakuntia varten räätälöity väline, joka auttaa niitä täyttämään hyvin vastuutaan luomakunnasta. Se korostaa sekä seurakunnan johdon, henkilöstön että seurakuntalaisten vastuuta. Toiminnan lähtökohtana on seurakunnan johdon ilmaisema tahtotila: meidän seurakuntamme haluaa olla esimerkillinen suhteessa luontoon ja ympäristöön. Kirkon oma ympäristöjärjestelmä, Kirkon ympäristödiplomi perustettiin vuonna 2001.

​​​​​​​Ympäristödiplomilla:

​​​​​
Viljelemme ja varjelemme luomakuntaa
​​​​​​​Vaalimme luonnon monimuotoisuutta
​​​​​​​Hillitsemme ilmastonmuutosta
​​​​​​​Suuntaamme kohti kirkon hiilineutaaliutta vuonna 2030
​​​​​​​Kilvoittelemme, jotta tekomme vastaavat sanojamme
Edistämme ennakoivaa ympäristöajattelua
​​​​​​​Etsimme kustannussäästöjä
​​​​Tehostamme toimintoja ja resurssien käyttöä
​​​​​​​Nivomme ympäristöasiat osaksi seurakunnan toimintaa
​​​​​​​Tavoittelemme jatkuvan parantamisen ihannetta
Kuuntelemme ja osallistamme seurakuntalaisia yhteiseen ympärstötyöhön

Lisätiedot Ympäristödiplomista>>

 


 

 

 

d
d
Lapuan tuomiokirkkoseurakunta tavoittelee Kirkon ympäristödiplomia.