Jokainen voi käydä rippikoulun!

 

Rippikoulu ja konfirmaatiojuhla ovat merkittäviä kokemuksia nuorelle ja koko perheelle. Rippikoulun käymiseen on tarjolla monenlaisia vaihtoehtoja. Nuori voi käydä rippikoulun omassa kotiseurakunnassaan, yksityisrippikouluna, päivärippikouluna tai Eskoossa.

Rippikouluun voi tulla nuori, joka täyttää rippikoulun järjestämisvuoden aikana tai on jo aiemmin täyttänyt 15 vuotta. Rippikoulu on vapaaehtoinen, ja sen voi käydä myöhemminkin. Myös nuori, jonka vanhemmat eivät ole kirkon jäseniä, voi osallistua rippikouluopetukseen.

Erilaisista vaihtoehdoista saa lisätietoa kehitysvammaistyön papeilta ja oman kotiseurakunnan rippikoulutyöstä vastaavilta työntekijöiltä.

Rovastikunnan rippileirit

Rovastikunnittain järjestetään rippileirejä erityistä tukea tarvitseville nuorille. Leirillä käydään uskomme perusasioita läpi erilaisin, moniaistillisin menetelmin ja yhdessä eläen. Leirillä vietetään jumalanpalveluksia, ulkoillaan, askarrellaan, lauletaan ja soitetaan, maistellaan ja haistellaan. Leirien sisältö muotoillaan leiriläisten tarpeiden mukaan.

Erityistä tukea tarvitsevien nuorten rippileirit vuonna 2024:

Kokkola, 5.-10.5.2024.

Seinäjoki, 15.-19.7.2024.

Kauhajoki 30.7.-3.8.2024

 

 

Eskoon rippikoulu

Eskoon rippikoulu on tarkoitettu heille, jotka asuvat tai käyvät intervallijaksoilla Eskoossa. Rippikoulu toteutetaan leiriläisten tarpeet huomioiden. Mahdollisuuksien mukaan käydään pienellä yhden yön leirillä Pekonrannassa.

Lisätietoja vuoden 2024 Eskoon rippikoulusta ja ilmoittautumiset Tuirelle.

 

 

Yksityisrippikoulu

Leirimuotoisten rippikoulujen lisäksi papit pitävät myös yksityisrippikouluja.

Yksityisrippikouluista voit kysyä lisää papeilta.

 

 

Yhteystietomme:

Tuire Wuorijärvi (Eskoon tuki- ja osaamiskeskus, Etelä-Pohjanmaa ja Suupohjan alue)

0400 167 901

tuire.wuorijarvi@evl.fi

 

Marja-Liisa Latvatalo (Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Järvi-Pohjanmaan alueet)

0400 167 509

marja-liisa.latvatalo@evl.fi