Häät

Te, jotka olette Jumalan valittuja, pyhiä ja hänelle rakkaita, pukeutukaa siis sydämelliseen armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, lempeyteen ja kärsivällisyyteen. Pitäkää huolta, että tulette toimeen keskenänne, antakaa anteeksi toisillenne, vaikka teillä olisikin moittimisen aihetta. Niin kuin Herra on antanut teille anteeksi, niin antakaa tekin. Mutta kaiken kruunuksi tulkoon rakkaus, sillä se tekee kaiken täydelliseksi. (Kol. 3: 12–14)

Kirkollinen avioliittoon vihkiminen on sekä oikeudellinen tapahtuma että pyhä toimitus, jossa pyydetään liitolle Jumalan siunausta.  Juhlahetkessä voi olla mukana vain pari läheistä tai paljon ystäviä ja sukulaisia. Ikimuistoiset häät voi järjestää halutessaan pienimuotoisesti ja ilman suuria järjestelyjä. Ennen avioliittoon vihkimistä toimitetaan morsiamen tai sulhasen seurakunnan kirkkoherranvirastossa avioliiton esteiden tutkinta, joka täytyy hoitaa viimeistään viikkoa ennen vihkipäivää. Se on voimassa neljä kuukautta.   

Häiden ajankohta ja toimittava pappi sovitaan kirkkoherranvirastossa. Ennen häitä pidetään yleensä harjoitukset, jossa pappi tapaa morsiusparin. Harjoituksissa tutustutaan avioliittoon vihkimisen kaavaan ja keskustellaan avioliiton merkityksestä. Häät voidaan pitää myös muualla kuin kirkossa. Häämarsseista ja musiikista antavat lisätietoja seurakunnan kanttorit.

Avaa tästä Lapuan tuomiokirkkoseurakunnan ohjeita vihkiparille -esite>>

Tiesitkö, että...

... Varsinaista kihlausaikaa ei tarvita.

... Avioliiton esteiden tutkinnassa varmistetaan, että parilla on oikeus mennä naimisiin.

... Mahdollisia esteitä vihkimiselle ovat mm. voimassa oleva avioliitto tai lähisukulaisuus.

.... Kirkollinen vihkiminen onnistuu, kun vähintään toinen vihittävistä on ev.-lut. kirkon jäsen. Myös toisen on oltava joko ev.lut. kirkon tai jonkin muun kristillisen uskontokunnan jäsen. Mikäli kumpikin kuuluu kirkkoon, kummallakin on oltava rippikoulu käytynä.

... Mikäli esteitä vihkimiselle ei ole, esteettömyystodistus annetaan viikon kuluttua esteiden tutkinnan pyytämisestä.

... Esteettömyystodistus on voimassa neljä kuukautta.

... Vihkimistilaisuus voidaan pitää myös muualla kuin seurakunnan tiloissa. Paikasta sovitaan papin kanssa.

.... Vihkimistä täytyy olla todistamassa vähintään kaksi henkilöä.

 

 

Uusi avioliittolaki ja kirkko

Uusi avioliittolaki tuli voimaan 1.3.2017. Piispainkokous on antanut selonteon avioliittolain muutoksen johdosta elokuussa 2016. Selonteon mukaan avioliittolain muutoksen myötä pappi ei saa oikeutta vihkiä samaa sukupuolta olevaa paria kirkolliseen avioliittoon tai toimittaa avioliiton siunaamista.