TEE HYVÄÄ JA OSALLISTU YHTEISVASTUUKERÄYKSEEN!

Vuoden 2022 Yhteisvastuukeräyksen teemana on koronapandemian seurauksista kärsivien lasten ja nuorten auttaminen niin Suomessa kuin maailmallakin. Kampanjassa nostamme erityisesti esiin noin 15–19-vuotiaita nuoria, joista löytyy merkittävä määrä etäopiskelun ja eristäytymisen haasteista kärsineitä sekä yksinäisyyttä, ahdistusta ja toivottomuutta kokeneita nuoria. Koronan lieveilmiöitä kohdanneet nuoret tarvitsevat nyt tukea ja turvallisia aikuisia arkeensa. Yhteisvastuulla 2022 kurotaan takaisin nuorten kokemia menetyksiä. Hankitaan lisää turvallisia aikuisia ja muita hyvinvointia – ja aivan erityisesti mielen hyvinvointia – edistäviä tekijöitä nuorten elämään sekä Suomessa että maailmalla.

Yhteisvastuukeräyksellä autetaan myös lapualaisnuoria
Lue lisää>>

Mikä on Yhteisvastuukeräys?

Yhteisvastuu on lähimmäisenrakkauden kansanliike ja evankelis-luterilaisen kirkon vuosittainen suurkeräys, joka auttaa hädänalaisia syntyperään, uskontoon tai poliittiseen vakaumukseen katsomatta Suomessa ja kehitysmaissa.

60 % tuotosta menee Kirkon Ulkomaanavun välityksellä kehitysyhteistyöhön ja katastrofiapuun. Loput 40 % keräysvaroista käytetään taloudellisesti vaikeassa tilanteessa elävien ihmisten auttamiseen Suomessa Kirkon diakoniarahaston ja seurakuntien kautta.

Keräykseen osallistuvat kaikki Suomen ev. lut. seurakunnat.

Lue lisää Yhteisvastuukeräyksestä>>

Lahjoita netissä tai pankissa:

Lahjoittaa voit Yhteisvastuulle ympäri vuoden. 

tai

  • Aktia FI82 4055 0010 4148 41
  • Nordea FI16 2089 1800 0067 75
  • Pohjola pankki FI14 5000 0120 2362 28

Viitenumero Lapualla on 307321

 

 

Yhteisvastuukeräys
Seurakunnan diakoniatiimi rohkaisee osallistumaan Yhteisvastuukeräykseen!
Seurakunnan diakoniatiimi rohkaisee osallistumaan Yhteisvastuukeräykseen!

Ota yhteyttä

Diakoni, töissä 50 %
Diakoniatoimisto, Koulukatu 2 (käynti sisäpihan kautta)
62100 Lapua

Työalueet: Päihde- ja kriminaalityö, kuurojen toiminta, kirpputoritoiminta. Tekee töitä vuorotellen Virpi Hirvosen kanssa kahden viikon jaksoissa.

Diakonissa
Koulukatu 2
62100 Lapua

Työalueet: Päihde- ja kriminaalityö, kuurojen toiminta, kirpputoritoiminta.