Ristiäiset

Avaa tästä seurakunnan kaste-esite>>

Kaste on Jumalan lahja, joka kantaa läpi koko elämän. Kaste on Kristuksen asettama sakramentti ja kristittynä olemisen perusta. Kasteessa ihmisestä tulee sekä kotiseurakuntansa että maailmanlaajuisen kirkon jäsen. Kasteen perustana on Jeesuksen antama kastekäsky (Matt. 28:18-20).

Kastepaikka

Kastepaikkana voi olla koti, kirkko tai jokin muu seurakunnan tila. Kaste voi myös olla osa ehtoollisjumalanpalvelusta, jolloin kasteen merkitys seurakunnan yhteyteen liittämisenä tulee kauniisti esiin.

Ristiäisten järjestäminen

Ristiäisten ajankohdan, kastepaikan ja papin voitte varata kirkkoherranvirastosta. Kastemekon voi lainata maksutta kastetilaisuuksiin. Mekkoa säilytetään kirkkoherranvirastossa, josta se voi hakea lainalle. Myös kastavan papin kanssa voi sopia, että hän tuo kastemekon tilaisuuteen ja palauttaa sen kirkkoherranvirastoon. Kastepuvun valkea väri kuvaa Kristuksen puhtauteen pukemista ja syntien anteeksi saamista. Se kuvaa myös valkeudessa vaeltamista, Kristuksen läheisyyttä ja Jumalan pyhyyttä.

On hyvä, että vanhemmat ja kasteen toimittava pappi tapaavat ennen kastepäivää. Kastava pappi ottaa kastekotiin yhteyttä ja sopii tapaamisesta. Tällöin sovitaan kastejuhlan käytännön kulusta ja täytetään lasta koskeva rekisteröimislomake.

Kastepäivä on tavallisimmin lauantai tai sunnuntai, mutta kaikki muutkin päivät käyvät. Kotiseurakunta lahjoittaa lapselle kastekynttilän ja kastetodistuksen sekä kummeille annettavat kummitodistukset.

Kastejuhlan jälkeen kastettua ja hänen perhettään sekä kummeja ja isovanhempia kutsutaan jumalanpalvelukseen, jolloin luetaan kastettujen nimet ja rukoillaan kastettujen puolesta.

Rakastetuimmat ja toivotuimmat kastevirret 

Virsikirjasta löytyy kastejuhlaan sopivia virsiä esim. virret 214-219, 490-503, 806-810. 

Kastepuu

Seurakunnalla on käytössä tuomiokirkossa alttaritaulun vasemmalla puolella kastepuu. Jokaiselle seurakuntamme jäseneksi kastetulle ripustetaan puuhun nimellä varustettu enkeli. Enkeli ripustetaan aina sen jumalanpalveluksen yhteydessä, jossa kastetun puolesta esirukouksessa rukoillaan. Enkelin voi tulla ripustamaan puuhun vanhempi, kummi, isovanhemmat tai vanhempi sisarus. Enkeli on katepuussa aina seuraavaan vauvakirkkoon asti, jolloin puu tyhjennetään ja perheet saavat enkelin kotiin.

 

Ristiäiset