Ristiäiset

Avaa tästä seurakunnan kaste-esite>>

Kaste on Jumalan lahja, joka kantaa läpi koko elämän. Kaste on Kristuksen asettama sakramentti ja kristittynä olemisen perusta. Kasteessa ihmisestä tulee sekä kotiseurakuntansa että maailmanlaajuisen kirkon jäsen. Kasteen perustana on Jeesuksen antama kastekäsky (Matt. 28:18-20).

Kastepaikka

Kastepaikkana voi olla koti, kirkko tai jokin muu seurakunnan tila. Kaste voi myös olla osa ehtoollisjumalanpalvelusta, jolloin kasteen merkitys seurakunnan yhteyteen liittämisenä tulee kauniisti esiin.

Ristiäisten järjestäminen

Ristiäisten ajankohdan, kastepaikan ja papin voitte varata seurakuntatoimistosta. Kastemekon voi lainata maksutta kastetilaisuuksiin. Mekkoa säilytetään kirkkoherranvirastossa, josta se voi hakea lainalle. Myös kastavan papin kanssa voi sopia, että hän tuo kastemekon tilaisuuteen ja palauttaa sen kirkkoherranvirastoon. Kastepuvun valkea väri kuvaa Kristuksen puhtauteen pukemista ja syntien anteeksi saamista. Se kuvaa myös valkeudessa vaeltamista, Kristuksen läheisyyttä ja Jumalan pyhyyttä.

On hyvä, että vanhemmat ja kasteen toimittava pappi tapaavat ennen kastepäivää. Kastava pappi ottaa kastekotiin yhteyttä ja sopii tapaamisesta. Tällöin sovitaan kastejuhlan käytännön kulusta ja täytetään lasta koskeva rekisteröimislomake.

Kastepäivä on tavallisimmin lauantai tai sunnuntai, mutta kaikki muutkin päivät käyvät. Kotiseurakunta lahjoittaa lapselle kastekynttilän ja kastetodistuksen sekä kummeille annettavat kummitodistukset.

Kastejuhlan jälkeen kastettua ja hänen perhettään sekä kummeja ja isovanhempia kutsutaan jumalanpalvelukseen, jolloin luetaan kastettujen nimet ja rukoillaan kastettujen puolesta.

Rakastetuimmat ja toivotuimmat kastevirret 

Virsikirjasta löytyy kastejuhlaan sopivia virsiä esim. virret 214-219, 490-503, 806-810. 

Kastepuu

Seurakunnalla on käytössä tuomiokirkossa alttaritaulun vasemmalla puolella kastepuu. Jokaiselle seurakuntamme jäseneksi kastetulle ripustetaan puuhun nimellä varustettu enkeli. Enkeli ripustetaan aina sen jumalanpalveluksen yhteydessä, jossa kastetun puolesta esirukouksessa rukoillaan. Enkelin voi tulla ripustamaan puuhun vanhempi, kummi, isovanhemmat tai vanhempi sisarus. Enkeli on katepuussa aina seuraavaan vauvakirkkoon asti, jolloin puu tyhjennetään ja perheet saavat enkelin kotiin.

YouTube-video

KASTEVIDEO. Miksi vauvoja kastetaan? Tämä ja monta muuta kysymystä kasteesta saa vastauksen kun Lapuan tuomiokirkkoseurakunnan työntekijät, varhaiskasvatuksen ohjaaja Liisi Saarimaa ja pastori Riitta Hepomäki keskustelevat aiheesta tällä videolla.

Katso tästä kummivideo:

YouTube-video

Hae virsikirjasta

Virren numero


Sanahaku
 

Haulla siirryt Virsikirjasivustolle.

YouTube-video
Ristiäiset

Kastetilaisuuden kulku vaihtelee sen mukaan, minkä ikäinen kastettava on. Usein kaste tapahtuu muutaman kuukauden kuluessa lapsen syntymästä. Kasteessa lapsi liitetään nimeltä kutsuen kristilliseen uskoon ja seurakunnan jäseneksi.

Ristiäisten kulku

Kummius on luottamustehtävä. Vanhemmat valitsevat lapselleen kummeiksi tärkeät aikuiset. Jokainen löytää oman tapansa olla kummi. Kastetulla lapsella tulee olla vähintään yksi kirkkoon kuuluva kummi.

Kummien valinta ja tehtävät

Ristiäiset voidaan järjestää kirkossa, kotona tai muussa sopivassa paikassa. Lapsen tai aikuisen voi kastaa myös jumalanpalveluksen yhteydessä. Papin kanssa käydään ennen ristiäisiä kastekeskustelu, jonka aikana sovitaan ristiäisiin liittyvistä asioista. Seurakunnat varmistavat lapsen nimen laillisuuden, joten nimi tulee ilmoittaa seurakunnalle hyvissa ajoin, esimerkiksi juuri kastekeskustelun yhteydessä.

Ristiäisten järjestäminen

Lapsikaste on luterilaisessa kirkossa tavallisin tapa liittyä kirkon jäseneksi, mutta kasteelle voit tulla minkä ikäisenä tahansa. 

Luterilainen kirkko kastaa kaikenikäisiä