Kinkerit

Kinkerit ovat vuosisatoja jatkunut perinne, joka jatkuu Lapualla vireänä. Kinkereillä on tarjolla kristillisen uskon opetusta, yhdessä laulettavia virsiä, kahvitusta ja mukavaa yhdessäoloa kyläläisten kesken. Vuonna 2020 Lapualla järjestettiin 35 kinkerit. 

Entisajan monipäiväiset ruokapidot ovat kinkereiden lyhentyessä vaihtuneet kahvitarjoiluun.

Lapualaiset pitävät kiinni kyläkinkereistään. Vahvan perinteen ansiosta Lapua on tehnyt viime vuosina suomenennätyksen osallistujien määrässä: yli tuhat kinkerivierasta. Missään Suomen seurakunnassa eikä käy niin paljon kinkerivieraita. Sen päälle tulevat noin tuhat koulukinkereihin osallistuvaa lasta nostaa osallistujamäärän yli 2000:n.

Kinkeripiirikartat nyt pysyvästi esillä seurakuntatalolla

Kinkeripiirikartat ovat  pysyvästi esillä seurakuntatalon alasalin viereisellä käytävällä. Kinkerikarttojen laatimiseen ryhdyttiin, koska nuoremmat polvet eivät osaa automaattisesti sijoittaa itseään oikeaan kinkeripiiriin.

Lapualla toimii 36 kinkeripiiriä, joiden rajat ovat olleet olemassa pitkälti vain varttuneen väen ja seurakunnan työntekijöiden muistissa. Kirkkoneuvosto on toisinaan tarkistanut ja muuttanut kinkeripiirien rajoja, ja kaikki tämäkin tieto on nyt koottu uusiin karttoihin. Muutoksia aiheuttavat esimerkiksi uusien asuntoalueiden syntyminen ja pienten kylien piirien yhdistäminen.

Juuret keskiajassa

Ennen 1860-lukua suomalaisten opettamisesta huolehti kirkko. Eri seurakunnat kannustivat jäseniään lukemaan raamattua ja muita kirkollisia tekstejä. Seurakuntalaisten taitoja mitattiin erityisissä tilaisuuksissa, kuten esimerkiksi lukukinkereillä. Kylän jokainen talo järjesti vuorollaan kinkerit, joissa seurakunnan kirkkoherra apulaisineen testasi lasten ja aikuisten lukutaitoa ja raamatun tuntemusta. Luku- ja kirjoitustaito oli kuitenkin vielä melko harvinainen. Kinkereitä järjestettiin laajasti kansakoulujen yleistymiseen asti. Vielä 1960-luvulla nuoret pyrkivät kinkereillä rippikouluun. Katekismusta, Raamattua ja virsiä piti osata laajasti, ja kinkerikuri oli jämäkkä. Vuosisadan alkupuolella kinkerit olivat Lapualla vielä koko päivän kestäviä ruokapitoja.

Kinkereihin kuuluu vieläkin opetusta ja leppoisaa keskustelua Raamatusta tai jostakin ajankohtaisesta kirkon elämää koskevasta aiheesta sekä virrenveisuuta kanttorin johdolla. Kaikki viisi pastoria Lapualla pitävät opetuksen aina omalla tyylillään ja omilla sisällöillään.