Uutiset

Kuulutus Simpsiön hautausmaalta

30.11.2018 17.18

Lapuan tuomiokirkkoseurakunnan Simpsiön hautausmaalla on hoitamattomiksi todettuja hautoja. Haudat on merkitty haudalle asetetulla ilmoituksella, hautaluettelo on lisäksi nähtävillä seurakunnan Simpsiön hautausmaan toimistossa.

Koska hautoja ei ole kunnostettu kirkkoneuvoston 24.10.2017 antamasta kehotuksesta huolimatta, kirkkoneuvosto on 27.11.2018 julistanut hautaoikeuden menetetyksi (hautaustoimilaki 13§ 2 mom. ja kirkkolaki 17:5§ 3 mom).
Hautaoikeuden haltijalle tarjotaan tilaisuus poistaa haudalta muistomerkki. Jos sitä ei ole poistettu kuuden kuukauden kuluessa, se siirtyy hautausmaan ylläpitäjälle vastikkeetta (hautaustoimilaki 14§ 3 mom).

Päätökseen tyytymätön voi hakea muutosta 14 päivän kuluessa kirkkoneuvostolle osoitetulla oikaisuvaatimuksella. Lisätiedot seurakunnan puistopäälliköltä virka-aikana puh. 044 0188 532.

Lapualla 27.11.2018

Kirkkoneuvosto

« Uutislistaukseen