Uutislistaukseen

Ehdokasasettelua koskeva kuulutus

29.7.2022 13.11

Lapuan seurakunnassa toimitetaan kirkkolain (KL) 23 luvun 9 §:n 2 momentin mukaisesti 20.11.2022 seurakuntavaalit, jossa vuoden 2023 alusta alkavaksi nelivuotiskaudeksi valitaan 27 jäsentä kirkkovaltuustoon.

KL:n 23 luvun 2 §:n ja 3 §:n mukaan vaalikelpoinen seurakunnan edellä mainittuun luottamustoimeen on ehdokas,
1) joka viimeistään 15.9.2022 on merkitty tämän seura-
kunnan läsnä olevaksi jäseneksi,
2) joka on konfirmoitu viimeistään 15.9.2022, ja joka täyttää 18 vuotta viimeistään 20.11.2022
3) joka on kristillisestä vakaumuksesta tunnettu,
4) joka ei ole vajaavaltainen
5) joka on antanut kirjallisen suostumuksensa ehdokkaak-
si asettamiseen,
6) joka ei ole tämän seurakunnan viranhaltija tai työsopimussuhteessa oleva työntekijä.


Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirja liitteineen mainittua vaalia varten on toimitettava 15.9.2022 kello 16.00 mennessä Lapuan tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntatoimistossa, osoite Koulukatu 2., joka on avoinna maanantaista torstaihin klo 9–11 ja 12–14 sekä perjantaina 15.9.2022 kello 12-16.00.
Seurakuntatoimiston postiosoite ja käyntiosoite on Koulukatu 2, 62100 Lapua.
Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirjoja liitteineen on saatavana Lapuan tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntatoimistosta ja verkkosivuilta info.seurakuntavaalit.fi.

Lapualla 8.6.2022
Lapuan tuomiokirkkoseurakunnan seurakunnan
vaalilautakunnan puolesta
Puheenjohtaja Jussi Lilja