Seurakuntavaalit

SEURAKUNTAVAALIT LAPUALLA

Marraskuun 18. päivä äänestetään seurakuntaamme uudet päättäjät neljäksi seuraavaksi vuodeksi. Äänestämällä pääset vaikuttamaan seurakuntamme tulevaisuuteen! Valitut luottamushenkilöt päättävät siitä, millaisia linjauksia seurakunnassamme seuraavina vuosina tehdään ja mihin varoja käytetään. Luottamushenkilöt valitsevat myös jäseniä kirkolliskokoukseen, jossa päätetään kirkon yhteisistä asioista.

Lapuan kirkkovaltuustossa on 27 paikkaa. 

ÄÄNESTYSPAIKAT

Varsinaisena äänestyspäivänä 18.11.2018 voit äänestää Lapuan tuomiokirkossa klo 11-20.

Ennakkoäänestys on 6.-10.11.2018. Katso tästä ennakkoäänestyspaikat ja kellonajat>>

EHDOKKAAT

Lapualla ehdokkaita on 56 kuudesta eri valitsijayhdistyksestä.

Katso tästä ehdokkaat>>

TUTUSTU EHDOKKAISIIN

Etkö tiedä ketä äänestäisit? Testaa, miten omat näkemyksesi sopivat yhteen vaalikoneeseen vastanneiden ehdokkaiden kanssa. Kysymykset käsittelevät olennaisia ajankohtaisia asioita liittyen luottamushenkilön tehtäviin, arvoihin ja kirkon suuntaan. Mukana myös paikallisten seurakuntien omia kysymyksiä. Minkälainen on sinun kirkkosi?

Vaalikone on avautunut!  Avaa tästä>>

KUKA VOI ÄÄNESTÄÄ?

Äänestää voi kirkon jäsen, joka

  • täyttää 16 vuotta viimeistään vaalipäivänä 18.11.2018
  • Rippikoulua tai konfirmaatiota ei edellytetä äänestämiseen, evankelis-luterilaisen kirkon jäsenyys riittää
  • Kirkkoon liittymisen tulee olla rekisteröity 15.8.2018 mennessä.

Jokaiselle äänioikeutetulle lähetetään vaalikirje, jossa on tieto varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikasta ja ennakkoäänestyspaikoista.

Kotiäänestykseen ilmoittautuminen

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan (kotiäänestys) siinä seurakunnassa, jonka äänioikeutettujen luetteloon hänet on merkitty. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa tarkoitettu omaishoitaja, jos hänet on merkitty kyseisen seurakunnan äänioikeutettujen luetteloon.

Äänioikeutetun ei tarvitse esittää esimerkiksi lääkärintodistusta tai muuta tarkempaa selvitystä kotiäänestyksen edellytyksien täyttymisestä. Henkilön itsensä tai hänen läheisensä arvio tilanteesta on riittävä. 

Kotiäänestys voidaan lähtökohtaisesti toimittaa, vaikka seurakunnan äänioikeutettujen luetteloon äänioikeutetuksi merkitty äänestäjä asuisi esimerkiksi naapuriseurakunnan alueella sijaitsevassa hoitolaitoksessa.

Kotiäänestykseen tulee ilmoittautua kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään ennakkoäänestyksen alkamista edeltävänä perjantaina eli 2.11.2018 ennen kello 16. Kotiäänestykseen ilmoittaudutaan seurakunnan kirkkoherranvirastoon.  Ilmoittautuminen tulee tehdä kirjallisesti tai puhelimitse. Ilmoitus voidaan tehdä myös sähköpostin välityksellä. Kirkkoherranvirasto on avoinna ma-pe klo 9-13. Puh. (06) 4385 230 ja 4385 231. Kirkkoherranviraston osoite on Koulukatu 2, Lapua.

YHTEYSTIEDOT

Vaalilautakunnan puheenjohtaja Paavo Latva-Rasku puh. 044 360 4884
Vaalilautakunnan sihteeri Marja-Liisa Tuurihalme puh. 06-4385231
Tuomiorovasti, kirkkoherra Matti Salomäki puh. 044 727 6996
Tiedottaja Minna Ylimäki-Hemminki puh. 044 2700 902

 

Valtakunnallisella vaalisivustolla on lisää tietoa vaaleista! Lue lisää>>