Seurakuntavaalit 20.11.2022 

Seurakuntavaalien vaalipäivä on 20.11.2022. Ennakkoäänestys kestää viisi päivää ja järjestetään tiistaista lauantaihin 8.−12.11.2022. Vaaleissa äänestetään kirkon ja sen seurakuntien tulevaisuudesta valitsemalla luottamushenkilöt nelivuotiskaudelle 2023-2026.

Ehdokkaaksi ja luottamushenkilöksi seurakuntaan

Kiinnostaako sinua vaikuttaminen seurakunnassa? Haluaisitko uudistaa toimintaa? Voit vaikuttaa kirkon asioihin Lapualla asettumalla ehdokkaaksi. Luottamushenkilöillä on tärkeä merkitys, koska luottamushenkilö edustaa seurakunnan ja kirkon ääntä Lapualla. Asetu rohkeasti ehdolle, tulevaisuuden kirkkoa tehdään nyt.

Kuka voi asettua ehdokkaaksi?

Ehdokkaaksi voi asettua jokainen 18 vuotta täyttänyt seurakunnan konfirmoitu jäsen. Vähintään kymmenen äänioikeutettua seurakunnan jäsentä voi perustaa valitsijayhdistyksen ja asettaa seurakuntavaaleissa ehdokkaita. Ehdokasasettelu päättyy 15.9.2022.

Ehdokasasettelua koskeva kuulutus 

Lapuan seurakunnassa toimitetaan kirkkolain (KL) 23 luvun 9 §:n 2 momentin mukaisesti 20.11.2022 seurakuntavaalit, jossa vuoden 2023 alusta alkavaksi nelivuotiskaudeksi valitaan 27 jäsentä kirkkovaltuustoon.

KL:n 23 luvun 2 §:n ja 3 §:n mukaan vaalikelpoinen seurakunnan edellä mainittuun luottamustoimeen on ehdokas,
1) joka viimeistään 15.9.2022 on merkitty tämän seurakunnan läsnä olevaksi jäseneksi,
2) joka on konfirmoitu viimeistään 15.9.2022, ja joka täyttää 18 vuotta viimeistään 20.11.2022
3) joka on kristillisestä vakaumuksesta tunnettu,
4) joka ei ole vajaavaltainen
5) joka on antanut kirjallisen suostumuksensa ehdokkaaksi asettamiseen,
6) joka ei ole tämän seurakunnan viranhaltija tai työsopimussuhteessa oleva työntekijä.
Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirja liitteineen mainittua vaalia varten on toimitettava 15.9.2022 kello 16.00 mennessä Lapuan tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntatoimistossa, osoite Koulukatu 2., joka on avoinna maanantaista torstaihin klo 9–11 ja 12–14 sekä perjantaina 15.9.2022 kello 12-16.00.
Seurakuntatoimiston postiosoite ja käyntiosoite on Koulukatu 2, 62100 Lapua.
Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirjoja liitteineen on saatavana Lapuan tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntatoimistosta ja verkkosivuilta info.seurakuntavaalit.fi.

Lapualla 8.6.2022
Lapuan tuomiokirkkoseurakunnan seurakunnan
vaalilautakunnan puolesta
Puheenjohtaja Jussi Lilja

Kuulutus äänioikeutettujen luettelosta

Lapuan tuomiokirkkoseurakunnassa toimitetaan 20.11.2022 seurakuntavaalit, joissa valitaan jäsenet kirkkovaltuustoon.
Äänioikeutettujen luettelo on valvonnan alaisena nähtävänä seurakunnan jäsenille perjantaina 2.9.2022 kello 10–14 ja maanantaina 5.9.2022 kello 15–19 Lapuan tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntatoimistossa, osoite Koulukatu 2.
Äänioikeutettujen luetteloon äänioikeutetuiksi on merkitty kaikki viimeistään 20.11.2022 16 vuotta täyttävät kirkon jäsenet, jotka on 15.8.2022 merkitty tämän seurakunnan läsnä oleviksi jäseniksi.
Oikaisuvaatimuksen äänioikeutettujen luettelosta saa tehdä se, joka katsoo, että hänet on oikeudettomasti jätetty pois äänioikeutettujen luettelosta tai että häntä koskeva merkintä on luettelossa virheellinen.
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja jätettävä 7.9.2022 kello 16.00 mennessä
Lapuan tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntatoimistoon, osoite Koulukatu 2, Lapua
Vaalilautakunta käsittelee oikaisuvaatimuksia 3.10.2022 pidettävässä kokouksessaan.

Lapualla 8.6.2022
Lapuan tuomiokirkkoseurakunnan vaalilautakunnan puolesta
Puheenjohtaja Jussi Lilja

Mistä luottamushenkilöt päättävät>>

Kuka voi äänestää seurakuntavaaleissa?

Seurakuntavaaleissa jo 16-vuotiaalla on äänioikeus. Rippikoulua tai konfirmaatiota ei edellytetä äänestämiseen, kirkon jäsenyys riittää.
Äänestäjän täytyy olla kirkon jäsen viimeistään 15.8.2022. 

Vaalilautakunnan jäsenet

Vaalilautakuntaan Lapualla kuuluvat Jussi Lilja (pj.), Jussi Vaahtoniemi, Kari Lahti, Ari Tuurinmäki ja Mirva Lemponen. Varajäsenet: Matti Rinnankoski, Anne Marjamäki, Maria Saarenpää, Paavo Lakaniemi, Sini Koivisto, Leena Äystö, Tuomas Perälä ja Sirkka Välimäki.