Hallinto

Ajankohtaista: Seurakuntavaalit pidetään marraskuussa 2018. Vaaleilla valitaan kirkkovaltuusto toimikaudelle 2019-2022. Ennakkoäänestys on 6.-10.11.2018 ja varsinainen vaalipäivä 18.11.2018.

Kirkkovaltuusto valitsi 5.6.2018 vaalilautakunnan puheenjohtajaksi Paavo Latva-Raskun. Vaalilautakunnan jäseniksi valittiin Riitta Ampiala, Jussi Vaahtoniemi, Kari Lahti ja Marjanne Kuntsi.

Kirkkovaltuusto

Kirkkovaltuusto on Lapuan tuomiokirkkoseurakunnan ylin päättävä elin. Valtuustossa on 27 jäsentä ja se valitaan joka neljäs vuosi seurakuntavaaleilla, joissa äänioikeutettuja ovat kaikki 16 vuotta täyttäneet seurakunnan konfirmoidut jäsenet.

Istuva kirkkovaltuusto valittiin vaaleilla syksyllä 2014 ja aloitti toimintansa vuoden 2015 alusta. Vaalien äänestysprosentti oli  25,42. Ääniä annettiin kaikkiaan 2650. Ehdokkaita Lapualla asetti viisi valitsijayhdistystä: keskustalaiset ja sitoutumattomat, kokoomus ja sitoutumattomat, kristillisdemokraatit ja sitoutumattomat, sosialidemokraatit ja sitoutumattomat sekä perussuomalaiset ja sitoutumattomat. Valituista naisia oli 17, miehiä 10.

Vaalien ääniharavat olivat Tapio Rintaniemi 191 ääntä (kok. ja sit.), Simo Ikola 156 ääntä (kok ja sit.), Marjanne Kuntsi 146 ääntä (kok. ja sit.), Maria Saarenpää 118 ääntä (kd ja sit.) ja Jaana Holma 111 ääntä (kesk ja sit.)

Kirkkovaltuuston jäsenet:

Kirkkovaltuuston puheenjohtajana toimii Jaana Holma ja  varapuheenjohtajana Ulla Latomäki.

KOKOOMUS JA SITOUTUMATTOMAT: Simo Ikola, Anna-Maija Klemettilä, Tapio Rintaniemi, Pirjo Tanninen, Maria Härsilä, Pekka Kivisaari, Marjanne Kuntsi, Mirjami Mäntymaa ja Teija Ylimäki.

KRISTILLISDEMOKRAATIT JA SITOUTUMATTOMAT: Tarja Annala, Ulla Latomäki, Maria Saarenpää, Anni Hakola, Heikki Hietala, Leena Jänikselä ja Helena Lahtinen.

KESKUSTALAISET JA SITOUTUMATTOMAT: Mikko Niemi, Riitta Panula, Pentti Haukkala, Kirsti Kallio, Pentti Lemettinen, Tuomas Pulli, Asko Veikkola, Jaana Holma, Ritva Kivisaari, Ahti Latvala ja Riitta Luoma.

Lapuan tuomiokirkkoseurakunnan kirkkovaltuusto 2015-2018 aloitti työnsä ensimmäisellä kokouksella loppiaisena 6.1.2015.
 

Kirkkoneuvosto

Kirkkoneuvosto on kirkkovaltuuston valitsema valmistelu- ja toimeenpanoelin. Kirkkoneuvostoon kuuluu 13 jäsentä. Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii tuomiorovasti, kirkkoherra Matti Salomäki ja varapuheenjohtajaksi on valittu Tapio Rintaniemi.

Kirkkoneuvoston jäsenet: 

Tarja Annala, Pentti Haukkala, Heikki Hietala, Simo Ikola, Kirsti Kallio, Marjanne Kuntsi, Pentti Lemettinen, Mikko Niemi, Tuomas Pulli, Anna-Maija Klemettilä ja Leena Jänikselä.

 

Johtoryhmä

Johtoryhmään kuuluvat tuomiorovasti, talousjohtaja,  kirkkovaltuuston puheenjohtaja, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja ja kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja.
 

Työryhmät

Lapuan tuomiokirkkoseurakunnan kirkkoneuvosto on valinnut luottamushenkilöedustajat työryhmiin. Lisäksi työryhmissä on mukana työalojen työntekijöitä.

Työryhmien tehtävänä on valmistella toimintakertomus ja –suunnitelma sekä arvioida, kehittää ja suunnitella työalan toimintaa yhdessä työntekijöiden kanssa. Työryhmillä ei ole varsinaista päätösvaltaa.

Varhaiskasvatus- ja perhetyöryhmä: puheenjohtaja Kirsti Kallio, varapuheenjohtaja Teija Ylimäki, Riitta Panula ja Maria Saarenpää.

Nuorisotyöryhmä: puheenjohtaja Ulla Latomäki, varapuheenjohtaja Anna-Maija Klemettilä, Jari Karppi  ja Riitta Luoma.

Lähetystyöryhmä: puheenjohtaja Tuomas Pulli, varapuheenjohtaja Leena Jänikselä, Ahti Latvala, Riitta Heinälehto ja Pirkko Talola.                                                                  

Diakoniatyöryhmä: puheenjohtaja Tarja Annala, varapuheenjohtaja Asko Veikkola, Maria Härsilä ja Ritva Kivisaari.

Musiikki- ja kulttuurityöryhmä: puheenjohtaja Marjanne Kuntsi, varapuheenjohtaja Hannu Ikola, Outi Hakala ja Marjo Lakso.

Viestintätyöryhmä: puheenjohtaja Simo Ikola, varapuheenjohtaja Teppo Muilu, Minna Haasio ja Henrik Seppä-Lassila.

Seurakuntatoiminnan työryhmä: puheenjohtaja Pentti Lemettinen, varapuheenjohtaja Mirjami Mäntymaa, Anni Hakola ja Pentti Haukkala.

Kiinteistötyöryhmä: puheenjohtaja Tapio Rintaniemi, varapuheenjohtaja Simo Ikola, Pirjo Tanninen, Mikko Niemi ja Jarmo Tupila.