Kerhomummoksi tai -paapaksi?


Kerhomummat ja –paapat ovat vapaaehtoisia seurakuntalaisia, jotka antavat aikaansa ja läsnäoloansa pienimmille seurakuntalaisille päiväkerhoissa. Päiväkerhon lastenohjaajat huolehtivat normaaliin tapaan lapsista ja kerhon kulusta; kerhomummat ja –paapat tuovat arvokkaana lisänä kerhoon sukupolvien välisen yhteyden, jota kaikilla lapsilla ei välttämättä lähellään ole. Kerhomummat ja paapat leikkivät lasten kanssa, lukevat satuja ja tarjoavat ennen kaikkea lisäsylin ja kiireettömän juttukaverin kerholapsille. Monet kerhot ovat vielä ilman omaa kerhomummaa tai kerhopappaa.

Jos haluaisit lähteä mukaan toimintaan, lisätietoja saa Liisi Saarimaalta puh. 044-7739850, liisi.saarimaa@evl.fi.

Kerhomumman kanssa on mukava leikkiä.
Kerhomumman kanssa on mukava leikkiä.
Kerhon odotettu vieras: kerhopaappa.
Kerhon odotettu vieras: kerhopaappa.